Training

Voor ouders en docenten hebben we een trainingsprogramma gericht op het opvoeden en begeleiden van een kind met autisme.
 

Voor ouders
Het opvoeden van een kind met autisme vraagt nog al wat van ouders. Wij bieden ouders scholing in "wat is autisme", maar ook welke vaardigehden nodig zijn om uw kind zo goed mogelijk op te voeden en te begeleiden.

Wij nemen u stapsgewijs mee en trainen u in vaardigheden om het leven als gezin met een kind met extra aandacht, makkelijker te maken.

Wij nemen praktische zaken mee, zoals het bieden van een dagstructuur, structuurkaarten etc. Maar ook psycho educatie, wat is autisme nu eigenlijk?
 

Voor docenten
Ook voor docenten vraagt een kind met autisme in de klas een andere aanpak en begeleiding om tot de gewenste resultaten te komen. Binnen ons scholingsaanbod geven we u meer inzicht in wat autisme is en wat nodig is om een kind met autisme onderwijs te laten volgen.