Cliëntenraad

Voor de kwaliteit van de zorg is het belangrijk dat er een cliëntenraad is die invloed kan uitoefenen op het beleid. Te midden van iedereen die bij de zorg- en dienstverlening betrokken is (management, medewerkers, financiers), is de cliëntenraad de enige die kan praten vanuit de ervaring (met de ‘bril’) van cliënten.

Cliëntenraad
De cliëntenraad praat mee over bepaalde (beleids) zaken en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De directie neemt uiteindelijk de beslissing, maar daarbij indien wenselijk rekening houden met de inbreng van de clientenraad.


De cliëntenraad bestaat uit maximaal 5 leden en uit de leden wordt een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen.

De cliëntenraad komt 4 keer per jaar bij elkaar voor een gezamenlijke vergadering. Daarnaast hebben de leden onderling contact over zaken die door de cliëntenraad worden behandeld.