Labyrint zorg B.V.

Labyrint zorg is voor iedereen die hulp nodig heeft op het gebied van zorg. De medewerkers van Labyrint zorg zijn breed opgeleid op het gebied van autisme, gedragsproblemen, verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

Wij kijken samen met de client en/ of de ouders wat de zorgvraag is en hoe wij hier het beste op kunnen aansluiten. Doordat u een vaste medewerker heeft kan er gebouwd worden om doelen te realiseren vanuit het vertrouwen.

Wij werken in de regio's Rotterdam, Den Haag en omstreken.

 

Kamer van Koophandel
Labyrint Zorg B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
onder nummer 67835317

 

AGB
Onze AGB-code is: 41411643