Locatie Zuidvliet

Jeugd en BSO Plus groep
Op onze locatie Zuidvliet vangen wij kinderen op tussen de 6 en 12 jaar, die thuis zitten of gebruik maken van de BSO plus. Wij hanteren een gestructureerd dagprogramma waarbij schoolwerk en werken aan individuele doelen zich afwisselen. Ieder kind heeft individuele begeleiding om op deze manier zo goed mogelijk aan zijn/haar eigen doelen te werken.

Op zaterdag biedt de dagbesteding opvang ter ontlasting van ouders. Hier staan vooral leuke activiteiten centraal, waarbij wel zo veel mogelijk wordt aangeslote

n bij de persoonlijke behoeften van het kind.

Openingstijden