Ouderbegeleiding

Uiteraard wordt het systeem waar een kind opgroeit niet vergeten. Wij bieden dan ook ouderbegeleiding en begeleiding voor broertjes en zusjes door middel van psycho-educatie van het gehele systeem waar een kind opgroeit maar ook praktische ondersteuning als u deze nodig heeft.