Begeleiding individueel

Wij bieden gespecialiseerde begeleiding voor kinderen met ‘ moeilijk’ verstaanbaar gedrag. Dit gedrag gedrag kan voortkomen uit autisme, NAH, verstandelijke beperking etc. Ons kernwoord is denken in oplossingen, door duidelijk en voorspelbaar te zijn in de structuur die wij het kind of jongere bieden. Vanuit deze veiligheid kan een kind/ jongere zich weer verder ontwikkelen.

Deze begeleiding bieden wij individueel in de thuissituatie en/of op school en/of op onze dagbesteding.

Uiteraard wordt het systeem waar een kind opgroeit niet vergeten. Wij bieden dan ook ouderbegeleiding en begeleiding voor broertjes en zusjes door middel van psycho-educatie voor het gehele systeem waar een kind opgroeit maar bieden ook praktische ondersteuning als u deze nodig heeft.