Labyrint zorg

Labyrint biedt zorg op maat. Wij proberen uw zorgvraag zo passend mogelijk in te vullen bij uw wensen, of dit nu begeleiding, persoonlijke verzorging of huishoudelijke hulp is. Maar ook kunnen wij helpen met schuldhulpverlening, belangenbehartiging, psychosociale hulpverlening, mediation of als autisme- of kindercoach. Wij zijn werkzaam in de regio's Rotterdam, Den Haag en omstreken.

Kindercoach

Het doel van een kindercoach is ouders en kinderen op weg helpen in hun ontwikkeling. Dit doet een kindercoach door het activeren van het kind en zijn ouders zodat zij hun mogelijkheden voor het oplossen van problemen leren vergroten.

Problemen die aan de orde komen in de praktijk van een kindercoach zijn onder andere:

-       Emotionele problemen bij echtscheiding, verdriet en rouw etc.

-       Boosheid, faalangst, slaap- en eetproblemen en angsten

-       Opvoedvragen en problemen

-       Hulp bij opgroeien in samengestelde gezinnen

-       Omgaan met druk gedrag of autisme

-       Andere problematiek zoals faalangst, pesten, leerproblemen etc.